Domovy se zvláštním režimem

 

Cílovou skupinou domova se zvláštním režimem jsou senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a trpící Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatními typy demencí s poruchami paměti a orientace.

Věková hranice pro přijetí je 55 let.

Kapacita služby Domovy se zvláštním režimem je 100 lůžek.

 

 

nepříznivá sociální situace (komu je služba určena)

 • senior vyžaduje 24hodinovou péči
 • senior, který potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o svojí osobu (např. v oblasti stravování, oblékání a svlékání, komunikace, hygieny aj.).
 • rodina není schopna zajistit péči o seniora osobně za pomoci terénní či pečovatelské služby
 • senior je umístěný v LDN, psychiatrické nemocnici nebo jiném zdravotnickém či rehabilitačním zařízení a jeho zdravotní stav mu nedovoluje se vrátit do domácího prostředí
 • senior se sníženou soběstačností je sám, rodina žije a bydlí daleko 
 • senior se sníženou soběstačností nemá rodinu ani blízkou osobu
 • pečující osoby vyčerpali všechny možnosti péče o seniora (vlastní péče o seniora, pečovatelské a terénní služby, odlehčovací služby, zdravotnická zařízení)

 

 

Pokud Váš senior odpovídá výše uvedeným možnostem, můžete přistoupit k informování se o poskytování sociální služby nebo rovnou k podání žádosti.

Informace můžete získat těmito způsoby:

 • informování o poskytování sociální služby = základní sociální poradenství Vám poskytnou sociální pracovnice (viz kontakty), v časovém rozmezí po - pá, 6.00-14.30 hodin
 • na webových stránkách domova 
 • telefonicky u sociálních pracovnic (viz kontakty), v časovém rozmezí po - pá, 6.00-14.30 hodin
 • osobně u sociálních pracovnic (doporučujeme si telefonicky sjednat schůzku)
 • e-mailem u sociálních pracovnic (viz kontakty)

 

Nepodávejte žádost o poskytování sociální služby do budoucna, poskytujeme službu seniorům v aktuální nepříznivé sociální situaci.

 

 

Co nabízíme

 • stravování (5x denně) u všech diet
 • ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, celková úprava vzhledu)
 • dopomoc při pohybu, změny polohy na lůžku
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • individuální a skupinové aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a dopomoc při obstarávání osobních záležitostí 
 • zajišťujeme lékařskou péči 
 • fakultativní služby (hradí uživatel sám)

 

 

Podporujeme

 

U klientů se nám pozitivně osvědčilo aktivní zapojení rodinných příslušníků při doprovodu k lékaři, aktivně je zapojujeme do veřejných i neveřejných akcí.

 

 

 

 

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.