rozvrh aktivit

 

 

 

      

1.oddělení

Bc. Bílková Marcela

2. oddělení

Rábová Dagmar

pondělí

  8.30.-11.00

 

 

 

 

skupinová aktivizace

Hudební aktivity - zpěv, rytmické hry, hudební nástroje

Kulturní aktivity - čtení, zprávy, výročí, osobnosti

pohybová aktivizace

Individuální + fototerapie

Skupinová - cvičení

 

 

13.00 -14.00

Individuální aktivizace u lůžka

Individuální aktivizace u lůžka
úterý 8.30.-11.00

pohybová aktivizace

Individuální - chůze, fototerapie

Skupinová - cvičení, motomed

pohybová aktivizace

Individuální + fototerapie

Skupinová - cvičení

 

13.00 -14.00

Individuální aktivizace u lůžka

Individuální aktivizace u lůžka

středa

8.30.-11.00

 

skupinová aktivizace

Výtvarné aktivity - malování, lepení, skládání

Společenské hry - křížovky, domino, bingo

 

 

individuální aktivizace 3.patro

Fototerapie

Motomed

 

 

 

 

13.00 -14.00

Individuální aktivizace u lůžka

Individuální aktivizace u lůžka

čtvrtek

8.30.-11.00

 

skupinová aktivizace

Kognitivní aktivizace - trénink paměti, životní příběh

Pohybová aktivizace - jemná motorika, pohyb na příběh

 

 

skupinová aktivizace

Kognitivní aktivizace - trénink paměti, životní příběh

Pohybové aktivizace - jemná motorika, pohyb na příběh

 

 

13.00 -14.00

Individuální aktivizace u lůžka

Individuální aktivizace u lůžka

pátek 8.30.-11.00

 

Individuální aktivizace u lůžka

Individuální aktivizace mobilních klientů

 

Individuální aktivizace

 Individuální aktivizace

 

  13.00 -14.00

Individuální aktivizace u lůžka

Individuální aktivizace u lůžka

Jednotlivé aktivity na odděleních mohou být měněny podle potřeb a přání klientů.

Společenské aktivity oddělení - kino, zpívánky, hudební představení, přednášky, tanečky, výlety, mezigenerační setkání, mše dle rozvrhu akcí.

aktualizováno: 10.2.2020