Vycházky klientů mimo domov a návštěvy klientů,

 

s účinností od 22. 12. 2020 se ruší usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně krizového opatření.

 

Od 22.12. 2020 je nařízeno uskutečňovat vycházky mimo areál domova za níže stanovených vládních podmínek:

 

    1. Jak vycházka do 6 hodin, tak vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky: že klient bezprostředně po návratu bude umístěn ve vlastním pokoji (1-2lůžkových pokojích) a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; Umístění ve vlastních pokojích bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů, tzn. po 7denní izolaci na pokoji bez možnosti opuštění pokoje a umožnění návštěv;
    2. klient sociálních služeb je povinen používat po celou dobu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 (respirátor zajišťuje rodina nebo je možné zakoupení na recepci).

 

Což znamená jakékoliv opuštění areálu domova - následuje 7denní izolace na pokoji, bez možnosti opuštění pokoje a umožnění návštěv!

 

Je na Vašem zvážení setkávání s Vašimi blízkými mimo areál domova. Je nutno dbát na snížení rizika zanesení infekce Covid-19 a to z důvodu ochrany života a zdraví, klientů, zaměstnanců i Vás.

 

V domově i nadále platí Pravidla pro návštěvy dle Doporučeného postupu č. 17/2020 vydané MPSV (viz www.domovufrantiska.cz).

 

S přáním klidného adventního času a hodně zdraví,

 

vedení Domova u Františka

V Újezdě u Brna dne 22. 12. 2020