MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ZÁKAZ KONÁNÍ AKCÍ NAD 100 OSOB OD 18. HODIN DNE 10.3.2020