MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - KARANTÉNA PO NÁVRATU Z ITALSKÉ REPUBLIKY