Prosba návštěvám

 

Domov u Františka žádá veřejnost-návštěvy, kteří se chystají za svými blízkými, aby tuto návštěvu zvážili s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, neboť hrozí riziko přenosu infekce na uživatele. Buďte ohleduplní ke svým blízkým. 

 

DĚKUJEME