Vážení klienti,

 

S účinností od 1. 1. 2019 organizace ustanovuje maximální výše úhrady za poskytované sociální služby v obou poskytovaných službách, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (viz Sazebník za ubytování a stravu 2019).

 

  Důvody:

  • Domov je nejmodernějším zařízením v Jihomoravském kraji.
  • Náklady se neustále zvyšují.
  • Zvyšování důchodů.