Mezigenerační den

První ročník mezigeneračního dne proběhl v Domově u Františka v neděli 1. 10. 2017. Již od 10 hodin si mohli návštěvníci domova ve zdravotním koutku změřit krevní tlak, o převážení tělesné hmotnosti nebyl velký zájem. Bylo možno shlédnout výstavu s názvem „Město, kde jsme rádi“, která nabízela fotky a mapy Újezda z 19. a 20 století do období konce 2. světové války. Zároveň byly v prostorách expozice vystaveny dva zapůjčené újezdské kroje, sváteční dívčí a polosvátečně dámský kroj, které obdivovali velcí i malí návštěvníci. V tuto dobu už mohli děti i dospělí navštívit čtyři hravé dílny, kde si bylo možno vyrobit barevné kamínky, pestrá mýdla s přáníčky, roztomilé obrázky vyráběné pomocí quillingu (výtvarné techniky) a čokoládové lanýžky. Po obědě přijel pan Dobrovolný s kobylkou, hříbětem a bryčkou, na které se projeli děti s rodiči, klienti domova a dokonce pan starosta města s panem ředitelem. Ve 14 hodin započalo folklorní vystoupení Rozařínu, návštěvníci i domácí si zazpívali a zaposlouchali se do krásných moravských lidových písniček. Po celý den se podávaly koláčky, chlebíčky, klobásky, grilovaly se špekáčky a vše se zapíjelo burčákem. Krásná neděle byla zakončena úžasným klavírním koncertem vážné hudby pana Jiřího Hrubého.

Kolektiv zaměstnanců v čele s panem ředitelem měl velkou radost z vydařeného dne a věří, že potěšil jak uživatele domova, tak občany i děti města a okolí, což bylo hlavním záměrem konání mezigeneračního dne v domově.

 

Touto cestou chceme poděkovat vedení města za zapůjčení klavíru a jeho dopravu do domova, paní Žaludové a dalším za poskytnutí historických fotografií, Muzeu Šlapanice za zapůjčení výstavních panelů, panu Dobrovolnému a jeho koníkům, slečně Mariánkové a paní Eliášové za zapůjčení krojů, kapele Rozařín a panu Hrubému za krásnou hudební produkci.