Supervize

 

Dne 5. září proběhla v domově skupinová supervize pod vedením Ing. Hany Podzemné z firmy Hartmann Academie. Téma supervize vycházelo z podnětu účastníků a zaměřilo se na zkvalitnění vztahu klient – pečující, emoční zvládání náročných situací, udržení příjemné a otevřené atmosféry v domově. Účastníci shrnuli náplň semináře tak, že práce v domově pozitivně naplňuje jejich pracovní a osobní rozvoj.