A bylo vinobraní …..

 

Ve čtvrtek 31. 8. se v Domově u Františka uskutečnilo první vinobraní. Hrozen utrhl a předložil na zlatém tácu sám pan ředitel. Indiánská akce byla velmi veselá, burčák tekl proudem a zajídal se grilovanými špekáčky, k tomu se hrálo, zpívalo a tancovalo.

Vinobraní se neslo v indiánském duchu. Navštívil je pan starosta města a akce se zúčastnili jak klienti a zaměstnanci domova, tak občané města a obyvatelé okolních DPS.

Všichni byli velice spokojeni a prožili příjemné veselé odpoledne.