Návštěva prezidenta

26.01.2016 • Slavnostní otevření Domova pro seniory v Újezdu u Brna.

 

Objekt Domova pro seniory v Újezdu u Brna navštívil prezident ČR Miloš Zeman a za účasti zástupců Jihomoravského kraje, generálního projektanta, zhotovitele stavby, starosty obce a ředitele DPS si prohlédl interiéry objektu těsně před dokončením a předáním díla objednateli.

 

Nový Domov pro seniory s názvem „DOMOV U FRANTIŠKA“ se nachází v klidové části města Újezd u Brna – Rychmanov v blízkosti rybníka sloužícího pro společensko-kulturní akce pořádané MěÚ. Společně s nově vybudovanou terapeuticko-pobytovou zahradou a stávajícím objektem Domova s pečovatelskou službou, který se nachází v sousedství, je pro klienty obou objektů vytvořen kvalitní architektonicko-urbanistický prostor pro důstojné bydlení seniorů. Všechny prostory přístupné klientům jsou řešeny bezbariérově, ošetřující personál bude poskytovat služby a péči odpovídající standardům podobných objektů realizovaných v zahraničí. Základním kamenem požehnaným od papeže Františka se pyšní nyní nově dokončený Domov pro seniory v Újezdu u Brna. Slavnostní akt je zachycen na fotografii umístěné v prostorách hlavního vstupu do budovy, kde byl kámen následně osazen.

 

Požehnání základního kamene od Svatého Otce se konalo v dubnu 2015 při návštěvě prezidenta Miloše Zemana ve Vatikánu. Po návratu do ČR  kámen převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, který jej následně předal generálnímu zhotoviteli stavby.