Pravidla pro návštěvy v Domově u Františka platná dne od 9.7.2021 do odvolání

 

Z důvodu ochrany zdraví a života našich uživatelů, zaměstnanců i Vás návštěv a na základě vydaných vládních nařízeních aktualizujeme podmínky pro návštěvy uživatelů a to následovně:

 OD 9.7.2021 DO ODVOLÁNÍ

Hygienická opatření zůstávají nadále v platnosti, žádáme o jejich dodržování, jak je nařízeno Ministerstvem zdravotnictví a současně upraveno provozem organizací.

 

 

Všechna patra:

 

PONDĚLÍ - NEDĚLE

13.00 HODIN - 17.30 HODIN

 

 

 

 

Apelujeme na dodržování níže uvedených opatření:

  1. Před vstupem do budovy jsou návštěvy povinny si vydezinfikovat ruce (bezdotykový dávkovač) a projít přes dezinfekční rohož.
  2. Navštěvující osoba po celou dobu návštěvy dodržuje povinnost krýt si nos i ústa respirátorem typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu - nesundávat jej z obličeje.
  3. Doporučujeme dodržovat rozestup min. 2 metry mezi různými osobami.
  4. Všechny návštěvy vstupují do domova přes hlavní vchod, musí se hlásit na recepci, být evidované (jméno osoby, jméno navštěvujícího uživatele, čas návštěvy – příchod a odchod). Recepční je povinen se každé navštěvující osoby dotázat na symptomy koronavirové nákazy.
  5. Každá navštěvující osoba je povinna vypsat čestné prohlášení a svým podpisem jej stvrdit a odevzdat jej na recepci (formulář je k dispozici na webových stránkách nebo při příchodu na recepci).
  6. Navštěvující osoba je povinna před zahájením návštěvy doložit doklad o provedeném  negativním vyšetření POC (antigenní test), který absolvovala nejdéle před 72 hodinami.
  7. Nebo navštěvující osoba je povinna prokázat se vyšetřením RT-PCR testu s negativním výsledkem, jehož absolvování nesmí být starší 7 dní (doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem).
  8. Nebo navštěvující osoba je povinna se prokázat písemným potvrzením o prodělaném onemcnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy.
  9. Nebo navštěvující osoba je povinna se prokázat vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, kdy platí že:

          - u druhé dávky u dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, 

          - u první dávky u jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní,

 

                  Očkování lze doložit certifikátem o vakcinaci první či obou dávek, jakýmkoliv lékařským potvrzením či kartičkou z    očkovacího centra/od lékaře, kde je uvedeno jméno, příjmení a datum první dávky/druhé dávky.

     10. Nebo osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS--2, který  je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem (test si zajistí osoba sama). 

     11. Návštěva je možná v počtu max 1-2 dospělé osoby nebo jedné dospělé osoby a jednoho dítěte na jednoho uživatele v jeden den a doba trvání návštěvy je vymezena na 60 min.

Podmínky testování dětí: dítě ve škole nebo školském zařízení absolvovalo podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy.

    12. Recepční je povinen každé navštěvující osobě změřit teplotu (termokamerou nebo teploměrem). Osobě s naměřenou teplotou nad 37,0°C nebo pozitivními příznaky nemoci bude návštěva ihned zakázána.

   13. Návštěvy u Covid+ uživatelů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány.

  14. Naprosté respektování pokynů zaměstnanců a vedení Domova.

 

 

 

 

Z výše uvedených důvodů laskavě žádáme všechny návštěvy, aby se chovaly zodpovědně, maximálně dodržovaly veškerá hygienická opatření, dobu vymezenou pro návštěvu.

Domov neprovádí testování navštěvujících osob.

Dle zkušeností, vývoje a státních nařízení budou průběžně opatření aktualizována (informace přímo v domově nebo na www.domovufrantiska.cz).

 

Děkujeme za pochopení i vzájemnou spolupráci. Domov u Františka  

 

Aktualizováno v Újezdě u Brna dne 30.6.2021

 

 

Vedení organizace

 

 

 

Přílohy:

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ODBĚROVÁ MÍSTA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ