Pravidla pro návštěvy v Domově u Františka platná od 4.1. 2021 do 10.1.2021

 

Z důvodu ochrany zdraví a života našich uživatelů, zaměstnanců i Vás návštěv a dle Doporučeného postupu č. 17/2020 vydané MPSV a při dodržení stanovených režimových opatřeních jsme rádi, že můžeme umožnit našim uživatelům setkání se svými blízkými. Návštěvy jsou povoleny pro tuto chvíli ve stanovených dnech i časech.

 

Od pondělí 4.1.2021 do pondělí 10.1.2021 vždy v časovém rozmezí:

 

1. patro + 2. patro         

4.1.2021 – 7.1.2021        13:30 – 15:00 hod.

8. 1. 2021 – 11.1.2021    15:00 – 16:30 hod.

 

3. patro + 4. patro

4. 1.2021 – 7. 1. 2021     15:00 – 16:30 hod.

8. 1. 2021 – 11.1.2021    13:30 – 15:00 hod.

 

Apelujeme na dodržování níže uvedených opatření:

  1. Před vstupem do budovy jsou návštěvy povinny si vydezinfikovat ruce (bezdotykový dávkovač) a projít přes dezinfekční rohož.
  2. Dle nařízení vlády jsou navštěvující osoby povinny si krýt nos i ústa respirátorem typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou s sebou nepoužitý (Domov nabízí možnost zakoupení respirátoru typu FFP2 nebo KN95 na recepci). Prosím dodržujte toto nařízení. Dle zvážení doporučujeme použít i jednorázové ochranné pomůcky – např. rukavice, antibakteriální gel na ruce, návleky na obuv, jednorázový návštěvnický plášť.
  3. Doporučujeme dodržovat rozestup min. 2 metry mezi různými osobami.
  4. Všechny návštěvy vstupují do domova přes hlavní vchod, musí se hlásit na recepci, být evidované (jméno osoby, jméno navštěvujícího uživatele, čas návštěvy – příchod a odchod). Recepční je povinen se každé navštěvující osoby dotázat na symptomy koronavirové nákazy.
  5. Každá navštěvující osoba je povinna vypsat čestné prohlášení a svým podpisem jej stvrdit a odevzdat jej na recepci (formulář je k dispozici na webových stránkách nebo při příchodu na recepci).
  6. Navštěvující osoba je povinna před zahájením návštěvy doložit doklad o provedeném vyšetření POC (antigenní test) nebo RT-PCR testu s negativním výsledkem, jehož absolvování nesmí být starší 48 hodin (doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem).
  7. Navštěvující osoba, která v době 90 dnů před uskutečněním návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 doloží o této skutečnosti doklad od praktického lékaře (originál či ověřenou kopii).8.
  8. Návštěva je možná v počtu max 1-2 dospělé osoby na jednoho uživatele v jeden den a doba trvání návštěvy je vymezena na 60 min. Děti do Domova zatím nemohou.
  9. Recepční je povinen každé navštěvující osobě změřit teplotu (termokamerou nebo teploměrem). Osobě s naměřenou teplotou nad 37,0°C nebo pozitivními příznaky nemoci bude návštěva ihned zakázána.
  10. Návštěvy u Covid+ uživatelů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány.
  11. Návštěvy u uživatele, který jakkoliv opustil areál domova a je v 7denní izolaci, jsou zakázané.
  12. Naprosté respektování pokynů zaměstnanců a vedení Domova.

 

 

Od pondělí 11.1.2021 do pátku 22.1.2021 vždy v časovém rozmezí:

 

1. patro + 2. patro         

11.1.2021 – 16.1.2021        13:30 – 15:00 hod.

17. 1. 2021 – 22.1.2021    15:00 – 16:30 hod.

 

3. patro + 4. patro

11. 1.2021 – 16. 1. 2021     15:00 – 16:30 hod.

17. 1. 2021 – 22.1.2021    13:30 – 15:00 hod.

 

Návštěva je možná v počtu max 1-2 dospělé osoby na jednoho uživatele v jeden den a doba trvání návštěvy je vymezena na 30 min. Děti do Domova zatím nemohou.

 

 

Z výše uvedených důvodů laskavě žádáme všechny návštěvy, aby se chovali zodpovědně, maximálně dodržovali veškerá hygienická opatření, dobu vymezenou pro návštěvu.

Domov prozatím nebude provádět testování navštěvujících osob.

Opatření platí do odvolání a dle zkušeností a vývoje situace budou upravována.  Děkujeme za pochopení i vzájemnou spolupráci. Domov u Františka  

 

Aktualizováno v Újezdě u Brna dne 4.1.2021

 

 

Vedení organizace

 

 

Přílohy:

1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

2. ODBĚROVÁ MÍSTA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE