Blahopřání ke 100 letům

Naše klientka domova, paní Oleksandra Robak, oslavila 10. 12. 2017 své sté narozeniny. K tak významnému jubileu jí přišel popřát starosta města Újezdu u Brna pan ThDr. Jan Hradil, Th.D. za doprovodu pana ředitel domova JUDr. Antonína Jízdného.